Praca notariuszy z bliska

Notariusze – wbrew pozorom – mają niełatwe obowiązki. W systemach prawnych, które należą do systemu praca kontynentalnego, są oni prawnikami. Mimo to jednak, warto poznać ich pracę z bliska i dowiedzieć się, czym zajmuje się na co dzień notariusz.

Kim są notariusze?

Notariusze to – jak już wcześniej wspomniano – prawnicy, który tworzą akty stosowania prawa. Świadczą oni również, w pewnym sensie, pomoc prawną. Mimo to, definicja notariusza występująca w systemie common law jest również nieco inna.

Obowiązki notariusza

Notariusz ma pewne czynności oraz zadania, z którymi zmaga się każdego dnia. Wśród nich są to najbardziej popularne, to jest sporządzanie aktów notarialnych, a także aktów poświadczenia dziedziczenia i doręczanie oświadczeń. Mimo to, do jego obowiązków należą również bardziej skomplikowane kwestie, takie jak między innymi podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, przygotowywanie protestów, weksli, a także czeków oraz przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, dokumentów, danych informatycznych na nośnikach danych oraz papierów wartościowych. Notariusze składają też wnioski o wpis w księdze wieczystej łącznie z dokumentami, które stanowią podstawię tegoż wpisu oraz sporządzają między innymi hipoteki morskie, jak również – na żądanie stron – projekty, akty i oświadczenia. Co więcej, notariusze odbierają i przekazują do sądu niektóre opłaty sądowe, a także są płatnikami podatków od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn.

Ograniczenia notariusza

Oprócz zadań, na notariuszach spoczywają również pewne ograniczenia dotyczące podejmowania dodatkowych zadań oraz zrzeszania się w spółkach. Nie mogą podejmować zajęć, które mogą im przeszkadzać w pełnieniu obowiązków notarialnych, w szczególności w zakresie handlu, przemysłu, doradztwa i pośrednictwie. Nie powinni podejmować zatrudnienia bez wcześniejszej zgody rady właściwej izby notarialnej, chyba że planują pracować jako pracownik naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny lub naukowy.

Dopuszczalna jest jednak działalność dwóch lub kilku notariuszy we wspólnej firmie w ramach spółki cywilnej, bądź partnerskiej. Musi być jednak ograniczona możliwość kształtowania ich odpowiedzialności.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here