Fundusze inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka

W ramach funduszów gotówkowych inwestowane są pieniądze klientów w krótkoterminowe papiery skarbowe. Istnieje wiele form transakcji, m.in. opcje akcyjne, dłużne lub mieszane. Zdarza się również, że portfel inwestycyjny zostaje powiększony o inne zapisy praw majątkowych. Każdy z nich obarczony jest jednak czynnikiem ryzyka.

Precyzyjna ocena sytuacji

Dokładna analiza zmienności odchyleń jednostki funduszu umożliwia podjęcie określonych decyzji inwestycyjnych. Skala ryzyka zazwyczaj obrazowana jest w następujący sposób:

  • lokacje pieniężne: 1-3
  • fundusze dłużne: 2-4
  • inwestycje akcyjne: 5-7
  • aktywa mieszane: 3-5

(gdzie 1 – najmniejsze zagrożenie)

Firma ViennaLife oferuje swoim klientom dostęp do szerokiej oferty UFK, realizowanych zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku organizacji finansowych – .

Przy wyborze najlepszych funduszy inwestycyjnych trzeba pamiętać, że czynnik ryzyka przypisany danej kategorii nie uwzględnia szczegółowej polityki inwestycyjnej. Może się zatem okazać, że w ramach danego pakietu istnieją dodatkowe aktywa, podnoszące skale niebezpieczeństwa utracenia kapitału. Trzeba również zaznaczyć, że fundusze papierów wartościowych oraz lokat pieniężnych często mają zmienne oprocentowania. Warto zatem uważnie śledzić wszelkie notowania rynku gospodarczego.

Rodzaje funduszy

W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje kumulacji środków pieniężnych:

  • FIO (właściciele kont zobowiązani są do zakupu specjalnych jednostek uczestnictwa, które w każdej chwili mogą zwrócić w ramach funduszu)
  • FIZ (inwestorzy są właścicielami certyfikatów, których emisja jest ograniczona; licencje mogą zostać odsprzedane na rynku wtórnym lub pierwotnym)
  • SFIO (gromadzone środki lokowane są w formie otwartych inwestycji lub papierów, generowanych w ramach zagranicznych funduszy kapitałowych)

Najlepsze funduszy inwestycyjne powinny być dostosowane do naszych potrzeb. Warto pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest czynnikiem ryzyka.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here