Test na pracownika ochrony w 2019 roku

Egzamin na licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej otwiera nowe możliwości pracy.   Jak zaliczyć testy na ochroniarza? Jakich pytań możemy się spodziewać?

Kim jest certyfikowany ochroniarz?

Dokumenty certyfikowanego pracownika ochrony fizycznej posiadają osoby, które ukończyły stosowny kurs lub uczelnię kierunkową. Można go uzyskać na dwuletnich, zaocznych studiach kierunkowych o profilu technik ochrony fizycznej, które potwierdzają jego wykształcenie i umiejętności.

Test na pracownika ochrony jest obowiązkowym elementem każdego kursu czy programu studiów.

Osoby z takim wykształceniem doskonale znają sposoby zabezpieczenia obiektów czy imprez masowych. Potrafią zaplanować ochronę obiektu, wraz z rozmieszczeniem monitoringu. Dodatkową mają uprawnienia do posługiwania się bronią palna.

Kto może zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony fizycznej?

Wpis do rejestru licencjonowanych pracowników ochrony uzyskają osoby, które spełniają ściśle określone warunki. Jest to określone europejską ustawą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 65 ), która została uchwalona 22 grudnia 2015 roku.

Osoba, która chce zostać wpisana do rejestru musi spełniać te warunki:

 • Posiada obywatelstwo kraju europejskiego, Konfederacji Szwajcarskiej lub jednego z państw EFTA ( Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria );
 • Ukończyła 21-szy rok życia;
 • Posiada co najmniej wykształcenie podstawowe (ukończone gimnazjum);
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Nigdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem i nie toczy się wobec niej żadne postępowanie;
 • Nienaganna opinia, taki dokument jest wystawiany przez Policję wojewódzką;
 • Zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zawodu związanego z ciągłym stresem;
 • Zna przepisy prawa związane z ochroną osób i mienia;
 • Posiada uprawnienia do posiadania i posługiwania się bronią palną.

Dokumenty pozwalające wykonywać zawód certyfikowanego pracownika ochrony fizycznej:

 • Dyplom ukończenia studiów o profilu technik ochrony fizycznej
 • Dyplom lub świadectwo ukończenia podoficerskiej szkoły policyjnej lub związanej ze Strażą Graniczną
 • Dyplom lub świadectwo ukończenia szkolenia na pracownika Służby Więziennej

Jak wygląda egzamin na ochroniarza?

Musimy przygotować się na trzyczęściowy egzamin – pisemny, ustny i strzelecki.  Zarówno w części pisemnej jak i ustnej będziemy odpowiadać na liczne pytania, które będą związane z: ochroną osób i mienia, sposób dokonywania interwencji, zasad BHP, sposobów udzielania pierwszej pomocy, jak również prawa związanego z ochroną osób i mienia.

Pytania mogą dotyczyć technicznych aspektów zabezpieczania budynków, sposobu rozmieszczenia monitoringu, a nawet oznaczeń technicznych na określonych jego elementach. Opracowane pytania i odpowiedzi znajdziecie na stronie Odpowiedzi.com.pl.

Po części merytorycznej przystępujemy do egzaminu strzeleckiego. Wszystkie strzały są punktowe, a uzyskanie 15 punktów zapewnia pozytywny wynik egzaminu. Oprócz samego strzelania, punktowane jest również bezwzględne wykonywanie poleceń instruktora i stosowanie się do zasad BHP.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia, każdy pracownik musi ubiegać się o pozwolenia na broń na własną rękę. Żeby uzyskać takie pozwolenia należy przejść testy psychologiczne, jak również udać się do najbliższej Komendy Policji.

Licencjonowani pracownicy ochrony mają ułatwione zadanie, gdyż broń jest jednym z ich narzędzi pracy. Zazwyczaj uzyskują pozwolenie bardzo szybko.

[Głosów:71    Średnia:2.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here