Jak przeprowadzić audyt BHP w przedsiębiorstwie i jakie są korzyści z takiej oceny.

W dzisiejszych czasach, gdy coraz większa liczba pracowników wykonuje prace wymagające dużej precyzji i skupienia, a jednocześnie naraża się na wiele zagrożeń, ocena systemu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważna. Dlatego właśnie audyt BHP powinien być przeprowadzany regularnie w każdej firmie.

Przygotowanie do audytu BHP

Przygotowanie do audytu BHP powinno rozpocząć się od stworzenia planu audytu. Plan ten powinien obejmować takie kwestie jak:

 • Cel audytu
 • Obszary, które będą poddane ocenie
 • Sposób przeprowadzenia audytu
 • Termin przeprowadzenia audytu
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu

Przeprowadzenie audytu BHP

Po stworzeniu planu audytu należy przystąpić do jego realizacji. Przeprowadzenie audytu BHP składa się z kilku etapów:

Analiza dokumentacji

W tym etapie audytu należy przeanalizować dokumentację dotyczącą BHP, tj. instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, procedury, przepisy oraz regulacje wewnętrzne firmy. Wszystkie te dokumenty powinny być aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Inspekcja terenowa

Inspekcja terenowa ma na celu sprawdzenie, czy przestrzegane są wszystkie zasady i procedury dotyczące BHP. W trakcie inspekcji należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • stan pomieszczeń i urządzeń
 • sposoby magazynowania materiałów
 • wyposażenie stanowisk pracy
 • sposoby przechowywania dokumentów

Obserwacja pracy pracowników

W tym etapie audytu należy obserwować pracę pracowników i ocenić, czy stosują się oni do zasad BHP. W trakcie obserwacji należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • stosowanie się do procedur i instrukcji BHP
 • używanie odpowiedniego sprzętu ochronnego
 • prawidłowe zachowanie się w sytuacjach awaryjnych

Rozmowa z pracownikami

W trakcie rozmowy z pracownikami należy dowiedzieć się, jak oni postrzegają system BHP w firmie. Ważne jest również, aby zapytać pracowników o ich uwagi i sugestie dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowanie raportu

Na podstawie przeprowadzonego audytu należy opracować raport zawierający wnioski i zalecenia dotyczące poprawy systemu BHP w firmie. Raport ten powinien być przekazany zarządowi i pracownikom firmy oraz powinien być podstawą do wprowadzenia zmian i ulepszeń w systemie BHP.

Korzyści z przeprowadzenia audytu BHP

Przeprowadzenie audytu BHP przynosi wiele korzyści dla firmy, a także dla pracowników. Oto niektóre z najważniejszych korzyści:

 • Zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy
 • Poprawa jakości wykonywanych przez pracowników prac
 • Zwiększenie efektywności pracy
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w system BHP
 • Uniknięcie kar finansowych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów BHP

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

Czym jest audyt BHP?

Audyt BHP to szczegółowa ocena systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Celem audytu jest zapobieganie wypadkom w miejscu pracy oraz identyfikowanie zagrożeń dla zdrowia pracowników.

Jakie korzyści przynosi przeprowadzenie audytu BHP?

Przeprowadzenie audytu BHP przynosi wiele korzyści, takich jak zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy, poprawa jakości wykonywanych prac oraz zwiększenie efektywności pracy.

Jak często należy przeprowadzać audyt BHP?

Audyt BHP należy przeprowadzać regularnie, zwykle co roku lub co dwa lata. Częstotliwość audytów zależy od wielkości firmy oraz rodzaju wykonywanej przez nią działalności.

Czy audyt BHP jest obowiązkowy?

Przeprowadzenie audytu BHP nie jest obowiązkowe zgodnie z prawem, jednak zaleca się przeprowadzenie takiej oceny w celu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

Kto powinien przeprowadzać audyt BHP?

Audyt BHP powinien być przeprowadzony przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoby z odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. Pracownicy, którzy mają na co dzień styczność z systemem BHP, również mogą brać udział w przeprowadzeniu audytu.

Podsumowanie

Przeprowadzenie audytu BHP w przedsiębiorstwie jest istotne dla zapobiegania wypadkom w miejscu pracy oraz poprawy jakości pracy pracowników. Audyt BHP składa się z kilku etapów, takich jak analiza dokumentacji, inspekcja terenowa, obserwacja pracy pracowników oraz rozmowa z pracownikami. Przeprowadzenie audytu przynosi wiele korzyści, takich jak zmniejszenie liczby wypadków w pracy, poprawa jakości pracy i zwiększenie efektywności. Warto zatem przeprowadzać taką ocenę regularnie, co pozwoli na utrzymanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w firmie.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.immocenter.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here